Bemutatkozás

Az egyesület több mint 10 éve működik egy 400-nál kevesebb lakosú faluban, ahol a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya nagy. Az IKSZT mellett egyedüli szervezetként kínálunk a helyi gyerekeknek, fiataloknak és családjaiknak helyben, rendszeresen és ingyenesen elérhető minőségi kulturális és természetvédelmi, esetenként sport és szabadidős programokat. Évek óta működő programjaink az óvódás és kisiskolás néptánc, madarászat, olvasóvá nevelés, jeles napok alkalmából szervezett kézműves oglalkozások. Más civil szervezetekkel való együttműködésünk eredményeként nyáron és télen is sikerült már több napos üdülést biztosítani olyan helyi gyerekek számára, akinek ez önerőből elérhetetlen. Hét éve megrendezett gyermeknapi családi kalandtúránk a környéken egyre híresebb rendezvény.

Eredményeink közül kiemelendő, hogy programjainkat nem elsősorban csak a gyerekeknek, hanem családoknak szervezzük, erősítendő a családi kötelékeket, együtt eltöltött minőségi időt adva a gyerekeknek és szüleiknek, de egyúttal a családok egymás közötti kommunikációját, megértését, elfogadását és együttműködését is. Hangsúlyos eredményünk a több, nagyobb budapesti civil szervezettel kialakított munkakapcsolatunk, és az annak folyományaként a kistelepülésre eljutó színházi és szabadidős programok. Így olyan gyerekek, családok is részesülhetnek színházi, üdülési élményben, akiknek akár a szomszédos faluig is nehézkes lenne e célból eljutni. A kulturális programok (papírszínház, diavetítés, tematikus kézműves foglalkozások, fesztivál) sokszínűsége, rendszeres megszervezése az egyes eltérő családi hátterű gyerekek közötti leszakadást is lassítja, ellensúlyozza.

Havi rendszerességgel szervezett irodalmi és kézműves foglalkozásainkat kimondottan e célból szervezzük. A jeles ünnepek alkalmával szervezett foglalkozásokon célunk a hagyományőrzés, kifejezetten a népi hagyomány megőrzése és átadása. Az ifjúsági korosztály számára vásárolt társasjátékok, szabadtéri játékok használatba bocsátásával, illetve családi kölcsönzésének megteremtésével a túlzott számítógép használatot kívánjuk ellensúlyozni, illetve minőségi társasági és közösségi idő eltöltésének biztosításával a csellengést, stb. megelőzni.A fiatal felnőttek részére szervezett programok közül kiemelkedő fontosságú a keresztény fesztivál, mely alkalmat ad a fiataloknak kulturált szórakozásra, ismerkedésre, melynek terjesztésében nagy szerepet vállaltunk.

A gyerekeknek kínált programokon keresztül a róluk gondoskodó felnőtteket is elérjük, problémáikról, nehézségeikről tudomást szerezve a családsegítő szolgálattal együttműködve megoldást kezdeményezhetünk, így a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként is működünk. Programjaink már nemcsak a faluban, hanem a környező településeken is ismertek, kedveltek, így az egyes kistelepülések közötti kapcsolat erősítését szolgálja.

A már kialakult, egymást ismerő, támogató, segítő gyerekek, fiatalok, családok és közösség erősítését célozzuk, a jövőben is a rendszeresen kínált, változatos, és egyben minőségi kulturális, szabadidős és sport programok szervezésén keresztül. Mindemellett fontosnak tartjuk a hitélet erősítését, a fiatalok motiválását az aktív részvételre. A családok, kisgyerekek már megtapasztalták az együtt eltöltött minőségi idő örömeit, élményt adó jellegét, így érdeklődve várják a következő alkalmat. A közösségben való együtt élést toleránsabbá, nyitottabbá, egymást segítővé, az együttműködést elfogadottá tevő programok stabilitásának megtartása a célunk. Az esetleg hátrányosabb közegből, leszakadni látszó egyes gyerekek, fiatalok megtartása, felzárkóztatása is fontos egy iskolán kívüli, nem versenyhelyzetet teremtő, hanem játékos együttműködést kínáló közegben. A tehetséges gyerekek számára ugyanezen terep a kibontakozást, személyiség fejlesztését szolgálja. 

Működésünk változatlanul hordozza a szociális elköteleződést is, hiszen továbbra is elsősorban az a célunk, hogy az általunk szervezett és kínált programok valamennyi érdeklődőt megszólítsanak, és vonzóak, elérhetőek legyenek mindenki számára. Ezt elsősorban az ingyenességgel, a legtöbb rendezvényen kínált ingyenes, gyermekek és felnőttek számára hívogató “menüt” kínáló étkezéssel, és az internetes fórumokon, illetve helyi hirdetőkön, vagy akár a már-már agitálásnak tűnő személyes megszólításon keresztül tudjuk elérni. Rövidesen a most gyermekkorúak lesznek a fiatal felnőttek, döntéshozók, segítők a faluban, fontos, hogy az egymást és egymás problémáit megérteni, elfogadni képes és javítani szándékozó felnőttként érkezzenek meg ebbe a feladatba. 

Ezt elsősorban a velük való interakciók során a személyiségüket megerősítő, elfogadó attitűddel, a nekik kínált programok során az irántuk való tisztelettel kívánjuk elérni, ami alatt többek között a programok légkörét és a kínált program minőségét értjük.

Támogatások

Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-14-8.1.4-17

Projekt címe: Egyesület népszerűsítését támgató honlapfejlesztés

Projekt azonosítója: 1926286428

Elnyert támogatás összege: 1 494 975 Ft

Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17

Projekt címe: Ifjúsági közösségépítő program megvalósítássa Ipolydamásdon és a térségi településeken

Projekt azonosítója: 1926372813

Elnyert támogatás összege: 1 939 378 Ft

Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-14-8.1.1-17

Projekt címe: Táborozási szolgáltatások kialakítása az Ipoly mentén

Projekt azonosítója: 1955101783

Elnyert támogatás összege: 3 716 066 Ft